Mihálik
Jakub
Oddělení pro studium novověké racionality Department for the Study of Modern Rationality
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.