Matarese
Vera
KTF UK, Thákurova, m. č. 2027
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
/ Ph.D.
Pozice:Position:
postdoktorand postdoctoral fellow