Lidé ve Filosofickém ústavu AV ČR

  • Příjmení
  • Jméno
  • Útvar
  • Telefon
  • E-mail

A

B

Bertran-San Millán
Bertran-San Millán
Joan
Joan Bertran-San Millán, Ph.D.
postdoktorand postdoctoral fellow
místnostroom

Read more...

C

Čapský
Čapský
Martin
+420 221 183 245
doc. PhDr. Martin Čapský, Ph.D.
vědecký pracovník scholar
místnostroom 112

Read more...

D

E

F

G

H

CH

I

Carlo
Oddělení současné kontinentální filosofie Department of Contemporary Continental Philosophy
+420 221 183 316
Carlo Ierna, Dr.
vědecký asistent associate scholar
místnostroom 202a

Read more...

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z