Kritéria pro zařazování pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a tarifních tříd

Na 15. zasedání Rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., konaném dne 9. května 2016 byla schválena níže přiložená Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a tarifních tříd. Tato Kritéria přizpůsobují Kariérní řád AV ČR oborově specifickým potřebám vědeckých týmů Filosofického ústavu AV ČR.

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd

Na 15. zasedání Rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., konaném dne 9. května 2016 byla schválena níže přiložená Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a tarifních tříd. Tato Kritéria přizpůsobují Kariérní řád AV ČR oborově specifickým potřebám vědeckých týmů Filosofického ústavu AV ČR.

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd