Křest nového časopisu Kontradikce / Contradictions
Joseph Grim Feinberg, Šimon Svěrák, Richard Cisler (Praxis), Pavel Barša (FF UK)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

6. 12. 2017
19.00
Galerie Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2