Výroční zprávy

23. 2.
24. 2. 2018
Konference

The Politics of Plasticity: On Solidarity and Mutual Aid with Catherine Malabou

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

10. 1. 2018
15.30
Kolokvium

Předměty matematiky mezi Platónem a Aristotelem

Antonín Šíma
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...

18. 12. 2017
9.30
Workshop

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

AKC, Husova 4a, Praha 1

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

Číst dál...

21. 12. 2017
16.00
Workshop

Význam teorií elit v současné společnosti

Jiří Šubrt, Ondřej Lánský
doc. Jiří Šubrt (FHS UK), dr. Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

Číst dál...

7. 12.
8. 12. 2017
Workshop

Budweiss – Bamberg Philosophical Workshop

TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice, m. 212

Pořádají Teologická fakulta JČU a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...

11. 12. 2017

Prago–Viennese Workshop on the Philosophy of Mathematics

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení logiky FLÚ AV ČR a Centre for Formal Epistemology

Číst dál...

27. 11.
29. 11. 2017
Workshop

Bolzano in Prague 2017

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

200th Anniversary of some Mathematical Achievements of Bernard Bolzano

Číst dál...

24. 11. 2017
16.30
Kolokvium

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech

Filip Horáček
Mgr. Filip Horáček (CMTF UP, FHS UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...

20. 11. 2017
Konference

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

Číst dál...

24. 11. 2017
9.00
Workshop

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...