Výroční zprávy

27. 11.
29. 11. 2017
Workshop

Bolzano in Prague 2017

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

200th Anniversary of some Mathematical Achievements of Bernard Bolzano

Číst dál...

24. 11. 2017
16.30
Kolokvium

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech

Filip Horáček
Mgr. Filip Horáček (CMTF UP, FHS UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...

20. 11. 2017
Konference

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

Číst dál...

24. 11. 2017
9.00
Workshop

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

Číst dál...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

1968–1989: Paris – Prague

Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


Číst dál...

23. 10. 2017
14.00
Workshop

The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe

Michael Gubser
Michael Gubser (James Madison University, Harrisonburg, VA)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

23. 10. 2017
Konference

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

V rámci Strategie AV 21 pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií FLÚ AV ČR
Příspěvky a diskuse při příležitosti vydání nové knihy Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor, Ondřej Štěch (ed.), Filosofia 2017

Číst dál...

7. 11.
8. 11. 2017
Konference

Patočka v dialogu

Zámek Pardubice, Sál Mázhaus

Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

Číst dál...

24. 10. 2017
13.00
Kolokvium

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

Ondřej Černý
Ondřej Černý, BA (University College, Oxford)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...