Kauzální účinnost vědomých intencí
Tomáš Marvan
Cyklus Trattenbach-Jilská

14. 3. 2019
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost