Grantová agentura ČR

Performativita ve filosofii: kontexty, metody, důsledky

Řešitel:Investigator:Mgr. RNDR. Alice Koubová, Ph.D, Ph.D
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorský grant
Trvání:Duration:2016-2018

Karel Kosík a osudy fenomenologického marxismu ve střední Evropě

Řešitel:Investigator:Mgr. Ivan Landa, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Za fenomenologii sociality

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Umění cítit: Emoce z perspektivy starověkého čínského a řecko-římského myšlení

Řešitel:Investigator:Dr. David Machek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Polemika o kalich na basilejském koncilu 1432-1433

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Teorie přesvědčení a základy subjektivní pravděpodobnosti

Řešitel:Investigator:Timothy Childers, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)

Řešitel:Investigator:PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Filosofie Erazima Koháka

Řešitel:Investigator:Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity

Řešitel:Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Zrod českého města a žebravé řády

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018