Envisioning Emancipation: The Year 1968
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

1. 11. 2018 - 2. 11. 2018
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6