Ediční oddělení OIKOYMENH

OIKOYMENH (Oikúmené), společnost pro vydávání filosofické a teologické literatury, je jediným českým nakladatelstvím přímo navazujícím na samizdatovou ediční činnost v letech „normalizace". Založena v 70. letech Ladislavem Hejdánkem vstoupila Oikúmené po roce 1989 do svobodného kulturního prostoru – nejprve jako součást Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, později jako samostatné občanské sdružení (dnes jakožto „zapsaný spolek") – s programem vydávat klasická filosofická a teologická díla i významné práce z oblasti společenských věd a přispět tak k obnově duchovního života u nás. Nakladatelství si záhy získalo okruh věrných odběratelů a čtenářů a postupem času se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a teologické literatury u nás. V roce 2007 získalo cenu Magnesia litera za rozsáhlý projekt vydávání mnohosvazkových dějin filosofie.

Činnost nakladatelství, odborně garantovaná ediční radou složenou z předních odborníků v příslušné oblasti, se ve výběru titulů neřídí komerční strategií, je zásadně nezisková, a je proto fakticky službou české veřejnosti. Knihovnu klasických děl z produkce nakladatelství čítající dnes více než 500 svazků lze bez nadsázky považovat za veřejný statek.

Úspěch publikační činnosti Oikúmené závisel po dlouhá léta na osobním nasazení a organizačních schopnostech Aleše Havlíčka. Po jeho náhlé smrti v červenci roku 2015 bylo nutno hledat jiné možnosti, jak přes zhoršující se situaci na knižním trhu v nakladatelské činnosti pokračovat.

Jedna z takových možností byla uskutečněna vytvořením nového edičního oddělení Oikúmené při Filosofickém ústavu AV ČR, které naváže na dosavadní zkušenosti spolku a bude mít s nadále existujícím samostatným spolkem společnou ediční radu jmenovanou na návrh spolku ředitelem FLÚ. Od roku 2017 budou tedy tituly edičních řad Oikúmené vydávány novým edičním oddělením FLÚ, které je organizačně ustaveno jako součást Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze.

Činnost tohoto oddělení byla zahájena na začátku roku 2017, v roce 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky a vyhlášení Charty 77. Symbolickým edičním počinem je první kniha tohoto nového oddělení, faksimile strojopisného samizdatového svazku obsahujícího Patočkovy texty k Chartě 77, zprávy o Patočkově pohřbu a několik zásadních nekrologů.

Prvním předsedou ediční rady byl jmenován Ivan Chvatík, její členové jsou (podle abecedy) Jiří Chotaš, Jakub Jinek, Filip Karfík, Lenka Karfíková (místopředsedkyně), Petr Kitzler, Pavel Kouba, Jan Kuneš, Milan Lyčka, Václav Němec, Miroslav Šedina a Jakub S. Trojan. Zaměstnanci na částečný úvazek jsou výkonný redaktor Ondřej Sekal, distribuční pracovnice Marie Havlíčková a technický redaktor Vladimír Nedvídek.

Kontakty:

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c. – ředitel Archivu Jana Patočky
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
tel.: +420 221 183 531

Mgr. Ondřej Sekal – výkonný redaktor edičního oddělení Oikúmené
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Ing. Marie Havlíčková – redakce a distribuce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Mgr. Vladimír Nedvídek – technická redakce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Web nakladatelství OIKOYMENH

 

OIKOYMENH (Oikúmené), společnost pro vydávání filosofické a teologické literatury, je jediným českým nakladatelstvím přímo navazujícím na samizdatovou ediční činnost v letech „normalizace". Založena v 70. letech Ladislavem Hejdánkem vstoupila Oikúmené po roce 1989 do svobodného kulturního prostoru – nejprve jako součást Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, později jako samostatné občanské sdružení (dnes jakožto „zapsaný spolek") – s programem vydávat klasická filosofická a teologická díla i významné práce z oblasti společenských věd a přispět tak k obnově duchovního života u nás. Nakladatelství si záhy získalo okruh věrných odběratelů a čtenářů a postupem času se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a teologické literatury u nás. V roce 2007 získalo cenu Magnesia litera za rozsáhlý projekt vydávání mnohosvazkových dějin filosofie.

Činnost nakladatelství, odborně garantovaná ediční radou složenou z předních odborníků v příslušné oblasti, se ve výběru titulů neřídí komerční strategií, je zásadně nezisková, a je proto fakticky službou české veřejnosti. Knihovnu klasických děl z produkce nakladatelství čítající dnes více než 500 svazků lze bez nadsázky považovat za veřejný statek.

Úspěch publikační činnosti Oikúmené závisel po dlouhá léta na osobním nasazení a organizačních schopnostech Aleše Havlíčka. Po jeho náhlé smrti v červenci roku 2015 bylo nutno hledat jiné možnosti, jak přes zhoršující se situaci na knižním trhu v nakladatelské činnosti pokračovat.

Jedna z takových možností byla uskutečněna vytvořením nového edičního oddělení Oikúmené při Filosofickém ústavu AV ČR, které naváže na dosavadní zkušenosti spolku a bude mít s nadále existujícím samostatným spolkem společnou ediční radu jmenovanou na návrh spolku ředitelem FLÚ. Od roku 2017 budou tedy tituly edičních řad Oikúmené vydávány novým edičním oddělením FLÚ, které je organizačně ustaveno jako součást Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze.

Činnost tohoto oddělení byla zahájena na začátku roku 2017, v roce 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky a vyhlášení Charty 77. Symbolickým edičním počinem je první kniha tohoto nového oddělení, faksimile strojopisného samizdatového svazku obsahujícího Patočkovy texty k Chartě 77, zprávy o Patočkově pohřbu a několik zásadních nekrologů.

Prvním předsedou ediční rady byl jmenován Ivan Chvatík, její členové jsou (podle abecedy) Jiří Chotaš, Jakub Jinek, Filip Karfík, Lenka Karfíková (místopředsedkyně), Petr Kitzler, Pavel Kouba, Jan Kuneš, Milan Lyčka, Václav Němec, Miroslav Šedina a Jakub S. Trojan. Zaměstnanci na částečný úvazek jsou výkonný redaktor Ondřej Sekal, distribuční pracovnice Marie Havlíčková a technický redaktor Vladimír Nedvídek.

Kontakty:

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c. – ředitel Archivu Jana Patočky
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
tel.: +420 221 183 531

Mgr. Ondřej Sekal – výkonný redaktor edičního oddělení Oikúmené
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Ing. Marie Havlíčková – redakce a distribuce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Mgr. Vladimír Nedvídek – technická redakce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Web nakladatelství OIKOYMENH