Descartes on motion in "The World"
Matjaž Vesel, Ph.D. (Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana)
Pořádá Centrum formální epistemologie (CFE) při FLÚ AV ČR

6. 11. 2017
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1