Composition of deductions within the propositions as types paradigm
Ivo Pezlar
Seminář Oddělení logiky FLÚ AV ČR

21. 2. 2019
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost