underlineallarticles

Minulé Přednášky


29. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Fine-grained modal logics: a simple approach

Igor Sedlár

Seminars of the Department of Logic

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 11. 2018
13.00
Přednáška
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Digitally-Enabled Criticism

prof. Asanobu Kitamoto, Center for Open Data in the Humanities (CODH)

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí

Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK)

Pořádá Oddělení pro pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 11. 2018
17.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Je saussurovská arbitrárnost racionální?

Vít Gvoždiak

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 11. 2018
17.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation

prof. Dr. Andrey Griesebner (Universität Wien)

Pořádá časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s FHS UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The Hegelian roots of Russell's critique of Leibniz

Richard Arthur, Emeritus Professor at McMaster University, Hamilton, Canada

Pořádá Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


31. 10. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, studovna CMS

Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři

dr. Hana Šedinová (Odd. středolatinské lexikografie KKS FLÚ)

Přednáška u příležitosti 90. narozenin prof. Pavla Spunara

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 10. 2018
13.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

A Multimodal Interpretation of Descartes’ Creation Doctrine

Andrew Tedder (Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences)

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 10. 2018
16.00
Přednáška
Barokní refektář Kláštera dominikánů, Jilská 5, Praha 1

Does Science Show that Human Free Will is an Illusion?

prof. Timothy O’Connor (Indiana University Bloomington)

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav státu a práva AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE