underlineallarticles

Minulé Jiné akce


02. 11. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O problému vědomí

Tomáš Hříbek, Juraj Hvorecký, Tomáš Marvan, Jakub Mihálik a Michal Polák

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 10. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O konceptu vědění a jeho přenosech – obohacení, nebo ohrožení?

Milan Žonca, Pavlína Cermanová, Dita Válová

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 09. 2017
18.30
Představení knihy
Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich

Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 09. 2017
16.30
Představení knihy
AKC, Husova 4a, Praha 1

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

Představení knihy pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 09. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Prezentace překladu knihy Marthy Nussbaumové "Ne pro zisk"

Tomáš Hříbek, Ondřej Beran, Hynek Janoušek

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 06. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O vztahu mezi divadelní praxí a filosofickou reflexí

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 05. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: S Alenou Sarkissian nad recepcí antického dramatu na českých jevištích

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 04. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O přístupech k etice ve dvacátém století

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 03. 2017
19.00
Prezentace knihy
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Prezentace knihy "Berkeleyho filosofie ducha"

doc. James Hill, Ph.D.

V rámci Filosofického semináře pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s Oddělením novověké racionality FLÚ AV ČR a nakladatelstvím Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 03. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: S Ondřejem Ševečkem o továrních městech koncernu Baťa

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE