Centrum biblických studií

Ředitel centra

Jan Roskovec, Th.D.

Zástupce ředitele

Mgr. Jan A. Dus, Th.D.

pracovníci centra

Vladimíra Dubinová
Mgr. Jan A. Dus, Th.D.
Jaroslav Kysilko
doc. ThDr. Martin Prudký
Jan Roskovec, Th.D.
Eva Semecká

Centrum biblických studií (CBS) vzniklo 1. 1. 1999 v Praze jako odborné pracoviště biblistiky. Jeho úkolem je podporovat a koordinovat práci biblistů v České republice, ať již působí na univerzitních fakultách, zvláště teologických a filosofických, nebo v různých ústavech České akademie věd. Zakládajícími institucemi jsou pražský Ústav pro klasická studia (nyní Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu) AV ČR a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.
CBS je řízeno vědeckou radou, sestavenou z domácích i zahraničních odborníků v biblistice či příbuzných oborech.
CBS má zájem na kontaktech s podobnými ústavy kdekoli po světě bez ohledu na konfese, pokud pěstují biblistiku na odborně kritické, akademické úrovni.