Bantegnie
Brice
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti Center for Science, Technology, Society Studies
201a
+420 221 183 342
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
/ Ph.D.