Archiv projektů

Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách

Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Martin Musílek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2014

Temporální aspekty znalostí a informací

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Tovární města Baťova koncernu

Řešitel:Investigator:PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2013

Základy logiky ve světle nových výsledků filosofie a vědy

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2016

Základy současné logické analýzy

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Dr. Hans Rainer Sepp (FHS UK)
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2015-2017

Podkategorie