Archiv projektů

Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace

Řešitel:Investigator:Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2014-2017

NANOPINION - Monitoring Public Opinion on Nanotechnology in Europe

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2012-2014

Netělesné entity ve stoicismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2014-2017

Od logického objektivismu k reismu: Bolzano a Brentanova škola

Řešitel:Investigator:Robin Rollinger, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2015-2017

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2012-2015

Povaha normativity - ontologie, sémantika, logika

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2017

Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2013-2015

Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi Lexikon Bohemorum

Řešitel:Investigator:PhDr. Zuzana Silagiová
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:COST CZ
Trvání:Duration:2013-2015

Současné přístupy v historické epistemologii

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2013

Podkategorie