Antropický princip
Jan Palouš (CTS a ASÚ AV ČR)
Čtvrteční seminář CTS

3. 5. 2018
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1