Archiv aktualit

Medaile AV ČR pro dr. Filáčka a prof. Sommera

Z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše převzal Pamětní medaili Jana Patočky RNDr. Adolf Filáček, CSc. (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR). Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách pak obdržel prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Centrum medievistických studií). Více informací ZDE.

Prezentace knih Collegia Europaea

Collegium Europaeum při FF UK & FLÚ AV ČR, Česká provincie bratří františkánů a Rakouské kulturní fórum v Praze Vás srdečně zvou na slavnostní prezentaci nových knih Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck et al., Čtrnáct mučedníku pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Setkání se uskuteční v úterý 24. února 2015 od 17.00 v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, přístup fortnou z Františkánské zahrady.

Je ekonomická demokracie jen chiméra? Beseda Literárních novin

Polemika dr. Marka Hrubce (Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR a UK) a prof. Miloslava Bednáře (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR) nad myšlenkou nepodmíněného základního příjmu. Moderuje Michael Kroh. Viz též ZDE.

Prof. František Šmahel v Magazínu Leonardo

O průběhu koncilu v Kostnici a roli Zikmunda Lucemburského hovořil v Magazínu Leonardo na konci ledna prof. František Šmahel z Centra medievistických studií. Více ZDE.

Záznam prezentace knihy "25 let poté"

Záznam prezentace knihy Jana Rovenského a kol. 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice, kterou v roce 2014 vydalo nakladatelství Filosofia. Prezentace, jež se konala 18. prosince 2014 v hlavní budově Akademie věd ČR, se zúčastnili Václav Klaus, Petr Pithart a Pavel Rychetský. Moderoval Jan Rovenský, úvodní slovo Pavel Baran a Ondřej Ševeček.

CFP LOGICA 2015

Hejnice , 15 – 19 June 2015
The Department of Logic, Institute of Philosophy, The Czech Academy of Sciences, announces LOGICA 2015, the 29th in the series of annual international symposia devoted to logic, to be held at Hejnice, 15 – 19 June 2015.
Invited speakers are Patricia Blanchette, Walter Carnielli, Melvin Fitting, and Peter Milne.
The guidelines for submissions can be found at http://logika.flu.cas.cz/cz/logica/logica-2015
The deadline is 15 February 2015. Notifications of acceptance will be sent out by the end of March.
For more information see PDF.

Revoluce nebo transformace? Beseda Literárních novin

Beseda k vydání knihy Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? (Filosofia - VEDA, 2014). Účinkují doc. Ladislav Hohoš (FF UK v Bratislavě) a dr. Marek Hrubec (CGS při FLÚ AV ČR a UK), moderuje Michael Kroh.

Prof. František Šmahel hostem Studia Leonardo

Především tzv. druhému životu Jana Husa je věnován rozhovor Studia Leonardo s prof. Františkem Šmahelem z Centra medievistických studií. Český rozhlas plus jej odvysílal na počátku letošního roku, kdy uplyne 600 let od koncilu v Kostnici a upálení Mistra Jana Husa. Více ZDE. Rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

Prezentace knihy 25 let poté

Nakladatelství Filosofia si Vás dovoluje pozvat na prezentaci knihy Jan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice, která se koná 18. prosince 2014 od 15.00 v budově Akademie věd ČR, sál 206, Národní 3, Praha 1. Účast přislíbili Václav Klaus, Petr Pithart a Pavel Rychetský. Moderuje Jan Rovenský. Plakát, tisková zpráva.