underlineallarticles

Přednášky

Validity


04. 06. 2018
10.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Validity

Göran Sundholm (Leiden University)

Pořádá Oddělení logiky AV ČR

Číst dál...

Rationality and Society in Lukács's Concept of Nature


24. 05. 2018
16.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Rationality and Society in Lukács's Concept of Nature

Richard Westerman (University of Alberta)

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Číst dál...

„Historia o těžkých protivenstvích církve české“ jako martyrologium a passio


24. 05. 2018
13.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

„Historia o těžkých protivenstvích církve české“ jako martyrologium a passio

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK)

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Číst dál...

Remarks about the question whether René Descartes was a philosopher or not


15. 05. 2018
17.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Remarks about the question whether René Descartes was a philosopher or not

doc. Holger Gutschmidt

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Číst dál...

Neologicist foundations: inconsistent abstraction principles and part whole


10. 05. 2018
16.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Neologicist foundations: inconsistent abstraction principles and part whole

Paolo Mancosu (Berkeley)

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

Číst dál...

Nominalism and Quantities


17. 05. 2018
10.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Nominalism and Quantities

Daniel Graham Marshall (Lingnan University, Hong Kong)

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

Číst dál...

Is logic empirical?


21. 05. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Is logic empirical?

Guido Bacciagaluppi (Descartes Centre, Utrecht)

Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

Číst dál...

Acquaintance and Phenomenal Knowledge


10. 05. 2018
10.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Acquaintance and Phenomenal Knowledge

Esa Díaz León (LOGOS, Barcelona)

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

On Montesquieu, markets and the liberalism of fear


11. 05. 2018
11.00
Přednáška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, m. 212

On Montesquieu, markets and the liberalism of fear

Professor Thomas Osborne (University of Bristol)

Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a Katedra bezpečnostních studií IPS FSV UK

Číst dál...

Kult zdraví


12. 04. 2018
14.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Kult zdraví

PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.

Cyklus Trattenbach-Jilská

Číst dál...