underlineallarticles

Přednášky

Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců


18. 06. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

Číst dál...

Liturgical Parodies in Carmina Burana


03. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Liturgical Parodies in Carmina Burana

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Formulating Spacing and Communal Ideation


10. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Formulating Spacing and Communal Ideation

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

History of Everyday Life


17. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

History of Everyday Life

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Prosopografie


24. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Prosopografie

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Pramenní sirotci na pomezí historie, archeologie a dějin umění


15. 05. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pramenní sirotci na pomezí historie, archeologie a dějin umění

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Středověké panovnické listiny a jejich ediční zpřístupnění


27. 03. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Středověké panovnické listiny a jejich ediční zpřístupnění

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Typologie a charakteristika středověkých cestopisů


20. 03. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Typologie a charakteristika středověkých cestopisů

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Historiografie doby husitské


13. 03. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Historiografie doby husitské

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Latinský text a obraz v umění středověku


06. 03. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Latinský text a obraz v umění středověku

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...