underlineallarticles

Nepochopitelnost světa a nevymezitelnost viny: kafkovské poznámky
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
Cyklus Trattenbach-Jilská

09. 01. 2020
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost