underlineallarticles

Konference a workshopy

Budweiss – Bamberg Philosophical Workshop


07. 12. 2017
08. 12. 2017
Workshop
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice, m. 212

Budweiss – Bamberg Philosophical Workshop

Pořádají Teologická fakulta JČU a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...

Prago–Viennese Workshop on the Philosophy of Mathematics


11. 12. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prago–Viennese Workshop on the Philosophy of Mathematics

Pořádají Oddělení logiky FLÚ AV ČR a Centre for Formal Epistemology

Číst dál...

Bolzano in Prague 2017


27. 11. 2017
29. 11. 2017
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Bolzano in Prague 2017

200th Anniversary of some Mathematical Achievements of Bernard Bolzano

Číst dál...

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech


24. 11. 2017
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech

Mgr. Filip Horáček (CMTF UP, FHS UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení


20. 11. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

Číst dál...

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique


24. 11. 2017
9.00
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

Číst dál...

1968–1989: Paris – Prague


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

1968–1989: Paris – Prague

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


Číst dál...

The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe


23. 10. 2017
14.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe

Michael Gubser (James Madison University, Harrisonburg, VA)

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře


23. 10. 2017
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře

V rámci Strategie AV 21 pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií FLÚ AV ČR
Příspěvky a diskuse při příležitosti vydání nové knihy Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor, Ondřej Štěch (ed.), Filosofia 2017

Číst dál...