underlineallarticles

archiv aktualit

Týden vědy a techniky AV ČR 2.-8.11.2020

Největší vědecký festival v České republice určený studentům i širší veřejnosti začne už příští týden. Sérii přednášek, tentokrát online, pro Vás jako každoročně nachystal i Filosofický ústav AV ČR. Program

600x300

Experimenty se základním příjmem ve Španělsku a Brazílii

Na brazilské a španělské experimenty se zaváděním nepodmíněného základního příjmu se soustředí dva články Marka Hrubce (Centrum globálních studií FLÚ AV ČR) v Lidových novinách a v Literárních novinách

Filosofický ústav na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

Letošní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava nabídne ve dnech 27.10.-6.11. online také diskusní INSPIRAČNÍ FÓRUM. Mezi hosty tematických bloků Time out, stop jazyku krize a V rytmu algoritmů, abstraktní moc a její důsledky vystoupí i sociologové a filosofové Filip Vostal (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) a Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR).

Připomínáme si 30. výročí založení Centra pro teoretická studia

Letos je to 30 let, co Centrum pro teoretická studia (CTS), společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd.

Primární cíl vzdělání je kultivace člověka

Videorozhovor s filozofem Petrem Dvořákem o univerzitní autonomii, možnostech zvyšování kvality výuky a výzkumu či univerzitní kultuře. V pořadu „Idea univerzity“ MUNI v Brně.

Stáž je skvělá příležitost zkusit si práci ve vědecké instituci

Přinášíme rozhovor se dvěma studentkami, které v letošním roce absolvují v Centru medievistických studií středoškolskou stáž v rámci programu Otevřená věda. Právě v říjnu probíhá registrace témat stáží na rok 2021 a věříme, že nabídka podpořit talentované středoškolské studenty se zájmem o vědu osloví i další vědecké pracovníky Filosofického ústavu AV ČR. Více informací o stážích na http://www.otevrenaveda.cz.

Propojení oborů ovlivňujících biomedicínu je klíčem úspěchu pro další lékařskou praxi

Biomedicínský výzkum a medicína vůbec obsahuje mnoho konceptuálních otázek. Proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín a efektivně přispívalo základnímu výzkumu i lékařské praxi, chce ukázat mezinárodní konference zaměřená na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu, kterou organizuje 28.-30. října online Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR. 

Ivan Chvatík oceněn za celoživotní badatelskou práci

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová jmenovala filosofa Ivana Chvatíka (Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR) emeritním vědeckým pracovníkem za celoživotní úspěšnou práci spjatou s uchováním, zpřístupněním a šířením myšlenek a díla profesora Jana Patočky.   

S Alicí Koubovou o etické kultuře ve státní správě

Etická kultura ve státní správě je v mnoha evropských zemích považována za klíčovou oblast, které je věnována soustavná pozornost. O příkladu dobré praxe z Finska hovoří v aktuálním vydání časopisu Veřejná správa Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie, FLÚ AV ČR). Více

Ansten Mørch Klev mezi držiteli prémie Lumina Quaeruntur

Akademie věd ČR pokračuje ve velkorysém programu podpory perspektivních vědců a vědkyň mladší a střední generace, kteří mohou díky prémii založit vlastní výzkumné týmy. K sedmi oceněným patří i Ansten Mørch Klev, Ph.D. (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) s projektem na pomezí filozofie a matematiky. Více