Nejbližší akce

 • 02.04.
  2015
  10.00
  Seminář

  Ze všech stran se blýská...

  Ivana Kolmašová
  Ivana Kolmašová
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

 • 09.04.
  2015
  10.00
  Seminář

  Obrana ústavnosti

  Jiří Přibáň
  Jiří Přibáň, Cardiff Law School, Cardiff University
  CTS, Husova 4, Praha 1

  Čtvrteční seminář CTS

 • 09.04.
  2015
  15.00
  Přednáška

  Knock-down arguments

  Timothy Childers
  Timothy Childers, Ph.D., FLÚ AV ČR
  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Cyklus Trattenbach-Jilská

Aktuality

 • Výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka/pracovnice edičního oddělení nakladatelství Filosofia

  27.03.2015

  Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka/pracovnice nakladatelství Filosofia na pracovní úvazek 0,5 v Edičním oddělení. Nástup je možný od 1. června 2015Přihlášku v písemné podobě zašlete doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo předejte přímo do podatelny ústavu, a to do čtvrtka 30. dubna 2015. Přihlášku včetně příloh zašlete současně v elektronické podobě e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Více informací ZDE.

 • CFP The Current Crisis of Europe

  16.03.2015

  From the Point of View of Phenomenology
  An International Conference to Celebrate the 25th Anniversary of the Jan Patočka Archives in Prague
  Prague, May 15th-16th, 2015
  The conference papers are accepted under two broad topics: (1) Patočka's account of the crisis of modern European man, (2) the current crisis from the point of view of phenomenology in a broad sense. The submission deadline for paper proposals is Friday, April 10th 2015. The proposals should be sent to the following e-mail address: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . For more information see conference website.

 • CFP "Česká otázka" a dnešní doba

  16.03.2015

  3. a 4. 11. 2015 - Zámek Pardubice
  Katedra filosofie FF UPCE, Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR, Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav a Archiv AV ČR pořádají konferenci na téma „Česká otázka" a dnešní doba u příležitosti 120. výročí vydání Masarykovy České otázkyPřihlášky na konferenci s anotací příspěvku (v rozsahu max 2000 znaků), prosíme, posílejte členům organizačního výboru do 31. června 2015. Více informací ZDE.

 • Nakladatelství Filosofia na Dni vědy FF UK

  23.03.2015

  Nakladatesltví Filosofia Vás srdečně zve k návštěvě knižního veletrhu, který je součástí Dne vědy FF UK a který se koná 25. 3. 2015 od 9 do 17 hodin ve vestibulu a chodbách 1. a 2. patra hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Více ZDE a ZDE.

Právě vychází

  • from-passio-perpetuae-to-acta-perpetuae

   From 'Passio Perpetuae' to 'Acta Perpetuae'

   Petr Kitzler

   Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church

   While concentrated on the famous Passio Perpetuae et Felicitatis, this book focuses on an area that has so far been somewhat marginalized or even overlooked by modern interpreters: the recontextualizing of the Passio Perpetuae in the subsequent reception of this text in the literature of the early Church. Since its composition in the early decades of the 3rd century, the Passio Perpetuae was enjoying an extraordinary authority and popularity. However, it contained a number of revolutionary and innovative features that were in conflict with existing social and theological conventions. This book analyses all relevant texts from the 3rd to 5th centuries in which Perpetua and her comrades are mentioned, and demonstrates the ways in which these texts strive to normalize the innovative aspects of the Passio Perpetuae. These efforts, visible as they are already on careful examination of the passages of the editor of the passio, continue from Tertullian to Augustine and his followers. The normalization of the narrative reaches its peak in the so-called Acta Perpetuae which represent a radical rewriting of the original and an attempt to replace it by a purified text, more compliant with the changed socio-theological hierarchies.

   De Gruyter
  • mitteleuropa

   Mitteleuropa?

   Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al.

   Existuje ještě kulturně-politický fenomén "Mitteleuropa"? Jakou úlohu by mohly středoevropské státy hrát v rámci Evropské unie? Jak středoevropské tradice rezonují na východě a západě Evropy? Mnoho témat a ještě více otázek! V říjnu 2011 zorganizovalo Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, Institutem pro Podunají a Střední Evropu ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze mezinárodní konferenci "Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept". Z několika referátů pak vznikly rozšířené studie, k nimž editor Petr Hlaváček připojil ještě několik dalších pojednání předních českých i zahraničních odborníků. Vznikla tak německo-anglická kolektivní monografie, v níž je mnohovrstevnatý fenomén střední Evropy nahlížen z české, rakouské, německé, maďarské, polské i globální perspektivy.

   FF UK a Filosofia
  • za-hranicemi-tvare

   Za hranicemi tváře. Levinas a socialita

   Jan Bierhanzl, Karel Novotný (eds.)

   Předmětem tohoto mimořádného čísla Filosofického časopisu je Levinasovo pojetí sociality, kterou autoři neredukují na etický vztah k druhému, jak je Levinas běžně vykládán, ale snaží se ji chápat šířeji, také jako vztah erotický a politický. Etická odpovědnost, s níž je důraz Levinasovy filosofie spojován, je u něj neodmyslitelně spjata s obhajobou subjektivity, kterou Levinas vyzdvihuje v kritickém dialogu jak se svými učiteli, zakladateli fenomenologie, tak s tradicí evropské filosofie a se svými současníky.

   Filosofia
  • slast-a-politika

   Slast a politika. Žižkova politická teorie

   Jodi Deanová

   Kniha představuje první ucelenou interpretaci politického myšlení Slavoje Žižka. Vytváří jednotící výkladovou linii, která vytýká nejdůležitější momenty Žižkovy politické teorie, jež jsou rozptýlené v jeho početných knihách o filosofii, psychoanalýze, politice, masové kultuře. Nakolik je to možné, pokouší se autorka vyhnout lacanovské terminologii a látku podat srozumitelným způsobem.

   Filosofia
  • obec-a-duse

   Obec a duše. K Platónově praktické filosofii

   Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek

   Jaká duše, takový život, taková obec – tato klíčová premisa se vrací v řadě variací v celém Platónově díle, v němž neustále připomíná původní sepětí filosofické teorie s pestrým živlem praktických záležitostí. Cílem této knihy je představit různé ohledy tohoto prolínání, od otázky „co je ctnost" přes hledání možnosti ideální filosofické výuky až po ustanovení zákonů, které by lidskou obec ochránily před prudkými zvraty společenského zřízení. Ať už jde o dialogy Menón či Lachés, hledající výměr ctnosti, o Ústavu a její úvahy o ideální obci, či o podrobně propracované Zákony, lidská duše a její vědění zůstává tím, co podmiňuje politické uspořádání i každodenní rozhodování jejích obyvatel. Takto morálně chápané vědění je primárně poznáním dobrého a zlého – jeho důležitost pak spočívá v tom, že je pro lidskou bytost spontánně závazné: ať už si to uvědomujeme či nikoli, naše jednání je vedeno tím, jak duše chápe povahu a rozdíl dobra a zla. Každé vědění, včetně definičního poznání ctnosti, je proto nevyhnutelně praktické.

   Filosofia
  • exodus-bez-mojzise

   Exodus bez Mojžíše. Romská emigrace jako politický problém

   Petr Kouba

   Kniha pojednává o romské emigraci z České republiky v letech 1997–2004, k čemuž využívá pojmové instrumenty moderní politické filosofie. Na pozadí situace Romů ve střední Evropě je tu zkoumána problematika hromadné emigrace, která svým charakterem odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k její kritické revizi.

   Filosofia

AKC

125 3