nejbližší akce

Aktuality

 • Publikace "Perseus & Medusa" a "Žiji se svou minulostí" získaly Cenu nakladatelství Academia

  10. 4. 2018

  Kniha prof. Jana Bažanta Perseus a Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška, vydaná nakladatelstvím Academia, se stala vítězem v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce jubilejního 10. ročníku Cen nakladatelství Academia, které byly vzhlášeny 9. dubna. Cenu poroty obdržela publikace Žiji se svou minulostí, kterou vydalo nakladatelstvím OIKOYMENH ve spolupráci s FLÚ AV ČR. Překlad knihy Marthy Nussbaumové Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy od Otokara Vochoče, kterou vydalo nakladatelství Filosofia, byl nominován v kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce. Více informací ZDE, medailonek vítězné publikace prof. Bažanta můžete zhlédnout ZDE, nominovaného překladu dr. Vochoče ZDE.

 • Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2018

  28. 3. 2018

  Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2018 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Žádost včetně dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu: Nadační fond Františka Topiče, Jilská 1, Praha 1 a rovněž v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Uzávěrka žádostí je 23. dubna 2018. Více informací ZDE.

 • Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

  21. 3. 2018

  Rada FLÚ AV ČR vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Předpokládané funkční období: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2023. Přihlášky obsahující strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vzdělání, přehled dosavadní praxe, seznam hlavních vědeckých prací, koncepci řízení pracoviště a další přílohy musí být doručeny do sekretariátu FLÚ AV ČR nejpozději do pondělí 30. dubna 2018 do 15 hodin. Veškeré další informace včetně kontaktních údajů naleznete ZDE

 • Jubileum Josefa Zumra

  19. 3. 2018

  Dovolujeme si oznámit, že dlouholetý pracovník Filosofického ústavu AV ČR a po jeho obnovení v roce 1990 jeden z jeho prvních ředitelů, znalec českého herbartismu, díla T. G. Masaryka, L. Klímy nebo J. L. Fischera a v současnosti předseda ediční rady nakladatelství Filosofia, dr. Josef Zumr, se dnes dožívá devadesáti let. Josefu Zumrovi přejeme do dalších let pevné zdraví a vše dobré. Připomínku jubilea z pera Josefa Tomeše, která vyšla v dnešních Lidových novinách, si můžete přečíst ZDE.

právě vychází

  • co-je-noveho-v-logice

   Co je nového v logice

   Jaroslav Peregrin

   Zajímá vás, kam se posunula logika od dvacátého století? Kde všude se logika uplatňuje? Co obnáší spojení logiky a lingvistiky nebo logiky a psychologie? V rukou budete držet srozumitelného průvodce historií a hlavně současností logiky a jejích záludností. Co je nového v logice přináší snadnou orientaci v této obtížné disciplíně.

    

   Nová beseda
  • hegel-ve-francii

   Hegel ve Francii

   Tomáš Koblížek, Robert Roreitner (eds.)

   Recepce Hegelovy filosofie představuje klíčovou kapitolu moderního francouzského myšlení. Za zakládající spis bývá považována existenciální interpretace J. Wahla Nešťastné vědomí v Hegelově filosofii (1929), po níž se v rozmezí tří dekád objevila řada hegelovských prací od autorů jako A. Kojève, J. Hyppolite či É. Weil. Přestože od počátku šedesátých let přestává být hegelianismus jedním z dominantních proudů francouzské filosofie, jeho představitelé stále nabízejí interpretace významné nejen v úzkém okruhu hegelovských bádání. Například v devadesátých letech vzbudí mimořádný zájem kniha C. Malabouové Hegelova budoucnost. Plasticita, časovost, dialektika.

   Naše antologie zahrnuje překlad devíti francouzských textů. Jejich tematickým pojítkem je filosofie času, která se dotýká nejexponovanějších bodů Hegelovy nauky: ať už jde o vztah pomíjivé přírody a jejího věčného duchovního základu, o klasické téma konce dějin, jenž je pro Hegela děním svého druhu, nebo o rozdíl mezi lidským časem, který se ukládá v paměti, a nepamětným časem přírodních jsoucen. Přeložili a k vydání připravili T. Koblížek a R. Roreitner.

    

   OIKOYMENH
  • kant-a-husserl-o-zkusenosti

   Kant a Husserl o zkušenosti

   Jakub Trnka

   Kniha se zaměřuje na teorii zkušenosti u Immanuela Kanta a Edmunda Husserla, dvou velkých postav novověké západní filosofie. Ačkoli jde o dva klasické myslitele, kteří svou vlastní filosofickou pozici označovali shodně jako „transcendentální idealismus", bylo pokusů o jejich systematické srovnání v dosavadní literatuře učiněno zatím jen minimum. Kniha je proto významným příspěvkem nejen k této dosud málo zpracované problematice, ale také k tématu transcendentalismu ve filosofii obecně.

   Filosofia
  • jeronym-prazsky

   Jeroným Pražský

   Ota Pavlíček (ed.)

   Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice

   Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti. Po odsouzení kostnickým koncilem a smrti upálením se tento český myslitel stal, podobně jako jeho přítel Jan Hus, mučedníkem české i evropské církevní reformace, a nejpozději v 19. století i hrdinou národní tradice. Studie předložené v této kolektivní monografii se zabývají Jeronýmovým myšlením a jeho místem v různých myšlenkových tradicích, zároveň mapují jeho druhý život prostřednictvím zkoumání způsobu, jakým byl vyobrazován a jak mu byla projevována úcta. Věnují se také Jeronýmově roli v dobách národního vzepětí v 19. a 20. století. Kniha přináší i zamyšlení nad místem Jeronýma Pražského ve vědeckém díle předních českých historiků, nebo pojednání o jeho cestách a činnosti v Litevském velkoknížectví, kde se mohl sblížit s pravoslavím.

   Filosofia
  • imaginace-a-forma

   Imaginace a forma

   Ivan Landa, Jan Mervart a kol.

   Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi

   Studie zahrnuté v tomto svazku jsou shromážděny u příležitosti životního jubilea, devadesátých narozenin Josefa Zumra. Přímo či volněji rozpracovávají témata utvářející svébytnou tradici českého emancipačního myšlení, na kterou Zumr ve svém díle navazuje a o jejíž aktualizaci se významně zasloužil. Jedná se o tradici vyrůstající z politické interpretace platónského realismu, jež byla později obohacena nejen o hegelovský moment dějinnosti, ale zároveň o marxistickou představu člověka a plného uskutečnění jeho možností.

   Filosofia
  • mytus-o-marsu-a-venusi

   Mýtus o Marsu a Venuši

   Deborah Cameronová

   Široce rozšířené představy o genderu a komunikaci, jak je zachycuje název bestselleru Johna Gray Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, mohou mít některé nečekané a dalekosáhlé důsledky. Ovlivňují naše postoje k fenoménu date rape i naše očekávání ohledně studijních výkonů, mohou vést k diskriminaci na trhu práce a na pracovišti. Kniha Deborah Cameronové představuje široké spektrum výsledků výzkumů na toto téma a ukazuje, jak vzdálené jsou často od toho, co jsme zvyklí číst v populární literatuře.

   Filosofia
  • from-rules-to-meanings

   From Rules to Meanings

   Ondřej Beran, Vojtěch Kolman, Ladislav Koreň (eds.)

   New Essays on Inferentialism

   Inferentialism is a philosophical approach premised on the claim that an item of language (or thought) acquires meaning (or content) in virtue of being embedded in an intricate set of social practices normatively governed by inferential rules. Inferentialism found its paradigmatic formulation in Robert Brandom's landmark book Making it Explicit, andover the last two decades it has established itself as one of the leading research programs in the philosophy of language and the philosophy of logic. While Brandom's version of inferentialism has received wide attention in the philosophical literature, thinkers friendly to inferentialism have proposed and developed new lines of inquiry that merit wider recognition and critical appraisal.

   From Rules to Meaning brings together new essays that systematically develop, compare, assess and critically react to some of the most pertinent recent trends in inferentialism. The book's four thematic sections seek to apply inferentialism to a number of core issues, including the nature of meaning and content, reconstructing semantics, rule-oriented models and explanations of social practices and inferentialism's historical influence and dialogue with other philosophical traditions. With contributions from a number of distinguished philosophers—including Robert Brandom and Jaroslav Peregrin—this volume is a major contribution to the philosophical literature on the foundations of logic and language.

    

   Routledge
  • pohyb-a-rad

   Pohyb a řád

   Miloslav Bednář

   Pokus o fenomenologickou ontologii

   Základní hodnota knihy prof. Bednáře tkví dle mého názoru v tom, že je pokusem o původní, nikoli jen interpretační, filosofickou monografii, což je v posledních desetiletích v Čechách neběžný jev. Předkládá filosofické veřejnosti samostatný a svébytný koncept fenomenologické ontologie, který vyrůstá především z filosofie Jana Patočky, je však poučen i širším historickým vývojem fenomenologie. V jádru konceptu stojí protofilosofická problematika původního „prafenoménu pohybu" chápaného a vypracovaného jako „původní časoprostor FYSIS" a z tohoto původního ontologického nahlédnutí studie dospívá až k problémům dějinnosti, dějin a jejich smyslu, filosoficky aktuálním problémům svobody či soupatřičnosti politické, filosofické, náboženské a umělecké dimenze lidského života. Jakkoli se neztotožňuji s mnohými dílčími nahlédnutími nebo konkrétními argumenty, mám za nesporné, že kniha přináší relevantní filosofické stanovisko a její vydání prospěje rozvoji filosofie v naší zemi.

   Togga
  • eirene-53-2017

   Eirene. Studia Graeca et Latina

   53, 2017, I–II

   Číslo 53 přináší čtrnáct příspěvků zahraničních a českých badatelů v tradičních tematických sekcích literatura, filologie a recepce, filosofie, historie a historiografie. Výjimečně pro číslo 53 byla realizována tematická sekce Aesthetica, kterou uvádí obsáhlá review essay profesora Karla Theina, jež je mimo jiné zaměřena na dlouho očekávanou knihu Jamese I. Portera The Sublime in Antiquity (Cambridge 2016). Obsah aktuálního čísla ZDE.

   KKS FLÚ
  • ceska-otazka-a-dnesni-doba

   Česká otázka a dnešní doba

   Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.)

   Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do minulosti. Otázka po smyslu české existence, jíž Masaryk oslovoval společnost v devadesátých letech 19. století, se v naší radikálně proměněné, a přece podobné současnosti zdá zneklidňující a problematická: Představuje dnes ještě aktuální téma? Česká otázka je podle Masaryka otázkou humanitní, a v tomto smyslu je nutné ji chápat jako stálou konfrontaci mezi tím, jak žijeme, a ideálem, jemuž se naše skutečnost vzpírá. Publikace je svou povahou interdisciplinární; příspěvky zahrnují rozmanité humanitní, společenskovědné i přírodovědné obory, jejichž autoři se zamýšlejí nad povahou české otázky v současnosti a v dějinách.

   Filosofia