Nejbližší akce

 • 8. 10. 2015
  15.00
  Přednáška

  Will Future Artificial Intelligence Threaten Mankind?

  Andrew Woodfield
  prof. Andrew Woodfield, University of Bristol
  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Pořádá Oddělení analytické filosofie

 • 12. 10. 2015
  15.50
  Seminář

  Buddhismus a logika

  Jiří Holba
  Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
  FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

  Logicko-filosofický seminář

 • 15. 10.
  16. 10. 2015
  Seminář

  Pojem vědomí: jeho rozmanitost a jednota

  AKC, Husova 4a, Praha 1

  Odborný seminář pod záštitou ÚFAR FF UK a Filosofického ústavu AV ČR

Aktuality

 • Fenomenologie je snaha o věrnost prožívané zkušenosti

  1. 10. 2015

  říká dr. Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie) v portrétu z cyklu "Jsem z Akademie věd", který vyšel v říjnovém čísle časopisu Vesmír. Elektronickou verzi článku, která obsahuje i dvě videa, si můžete přečíst ZDE.

 • Migrace budou probíhat do té doby, dokud budou existovat drastické globální nerovnosti mezi jednotlivými oblastmi světa

  17. 9. 2015

  říká v rozhovoru s Jeanem Hategekimanou doc. Marek Hrubec (Oddělení morální a politické filosofie - Centrum globálních studií). Rozhovor je součástí knihy Marka Hrubce Odjištěná společnost. Rozhovory o potřebné společenské změně, která je určena nejen filosofům a sociálním vědcům, ale také širší veřejnosti. Knihu vydalo nakladatelství SLON. Ukázku rozhovoru otiskly zářijové Literární noviny, přečíst si jej můžete ZDE

 • Proběhl první ročník akademického festivalu A-Fest in Park

  9. 9. 2015

  V rámci oslav 125. výročí svého založení uspořádala v neděli 6. 9. Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR hudební festival v Průhonickém zámku a parku. Z pracovníků FLÚ na festivalu vystoupil dr. Ondřej Štěch jako člen smíšeného pěveckého sboru Campanula a v rolích moderátorů dr. Zuzana Parusniková, dr. Ondřej Majer a prof. Petr Koťátko. Více o festivalu ZDE.

 • Doc. Marek Hrubec laureátem Ceny evropského občana

  31. 8. 2015

  civi europaeo_praemiumS potěšením oznamujeme, že Evropský parlament udělil Cenu evropského občana za rok 2015 doc. Marku Hrubcovi (Oddělení morální a olitické filosofie, Centrum globálních studií) za jeho dosavadní činnost při zakládání a vedení vzdělávacích a vědeckých institucí, konkrétně nové univerzity ve východní Africe na hranicích Burundi, Rwandy a Konga a Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Laureátům bude cena předána v září v Praze, v říjnu se pak bude konat slavnostní ceremonie v Evropském parlamentu v Bruselu. Více ZDE.

Právě vychází

  • juden-in-der-mittelalterlichen-stadt-jews-in-the-medieval-town

   Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town

   Eva Doležalová et al.

   Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts/Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts

   Publikace ukazuje židovské komunity středoevropských měst z mnoha úhlů pohledu. Dozvídáme se o jejich usídlování, vztazích k panovníkovi, novém osídlování míst, odkud byli vypuzeni, o finančním podnikání, ale také o kultuře, rabínské literatuře, každodenním životě, jazyku, pohřbívání a vztazích ke křesťanské většině. Jednotlivé kapitoly představují výsledky původního výzkumu dochovaných literárních i hmotných pramenů.

   Anglicky a německy

    

   Filosofia
  • rozpory-a-alternativy-globalniho-kapitalismu

   Rozpory a alternativy globálního kapitalismu

   Martin Solík (ed.)

   Kniha se zabývá tématem sociálních, ekonomických a politických rozporů globálního kapitalismu. Věnuje se zneuznání různých sociálních skupin, analyzuje jejich úsilí o spravedlnost a odkrývá nové společenské alternativy. Obsahuje polemiku s liberálním a neoliberálním stanoviskem. Diskuse navazuje na kritickou teorii globální společnosti a politiky, kterou formuloval Marek Hrubec. Kniha je určena jak čtenářům zajímajícím se o filosofii, politologii, sociologii a globální studia, tak i dalším zájemcům o současné společenské konflikty.

   Filosofia ve spolupráci s nakladatelstvím VEDA
  • prameny-k-dejinam-zidu-v-cechach-a-na-morave-ve-stredoveku

   Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku

   Lenka Blechová et al.

   Ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi

   Židé se trvale usazovali v Českých zemích od 11. století, ale jako obchodníci přicházeli už mnohem dříve. 41. svazek Archivu českého je první úplnou sbírkou zpráv o Židech od nejstarších dob do nástupu Karla IV. na český trůn (1347). Regesta jsou v češtině, dokumenty jsou citovány v původních jazycích a doplněny českými kritickými poznámkami. Z těchto střípků, které se kupodivu dobře čtou, musí historici skládat živý obraz doby.

   Filosofia ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR
  • intencionalita-a-apriorita

   Intencionalita a apriorita

   Hynek Janoušek

   Kniha Intencionalita a apriorita. Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie představuje základní pojmy Brentanovy deskriptivní, apriorně orientované psychologie s důrazem na tu část Brentanovy nauky, na kterou navázala fenomenologie Edmunda Husserla, přičemž rozebírá i některá aristotelská východiska Brentanova projektu. Diskutován je také přínos Twardowského nauky o obsahu a předmětu představ. V druhé části je podán stručný nástin rozvoje Husserlovy rané koncepce intencionality a myšlenky jejího apriorního popisu v období před publikováním Logických zkoumání, a to zejména rozlišení reprezentace a názoru, obsahu a předmětu, transformace Husserlova pojetí soudu, přijetí Bolzanových představ a vět o sobě, názoru obecnin a Husserlův pokus o řešení problému intencí neexistujících předmětů. Kromě analýzy usnadňující pochopení rané fenomenologie Edmunda Husserla chce kniha upozornit na Brentanovu filosofii, která byla významnou součástí německy psané filosofie v Čechách před druhou světovou válkou.

   Togga
  • cesko-za-sto-let

   Česko za sto let

   Miroslav Bárta, Václav Cílek, Stanislav Komárek et al.

   Záznam čtveřice rozprav z konference Evropa a Česko 2113, kterou Knihovna Václava Havla uspořádala spolu s Ace Academy v prostorách Amerického kulturního centra v Praze v květnu 2013: I. Historie (Miroslav Bárta / Ivo Budil / Václav Cílek / Václav Drška / Martin Kovář / Michal Stehlík), II. Sociologie (Jeroným Klimeš / Stanislav Komárek / Jaroslav Petr / Jitka Rychtaříková / Jan Sokol), III. Ekonomika, vize, katastrofismus i výtvarné umění (Petr Hlaváček / Petr Koubský / Zdeněk Kudrna / Jan Macháček / Daniel Münich / Zbyněk Petráček / Tomáš Pospiszyl), IV. Příroda (Václav Cílek / Lukáš Čížek / Vladimír Kokolia / Vojen Ložek / Jan Zrzavý).

   Knihovna Václava Havla
  • justice-and-recognition

   Justice and Recognition

   Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.)

   Kniha se zaměřuje na dva významné koncepty teorie společnosti: spravedlnost a uznání, především sociální spravedlnost a sociální uznání. Rozebírá jejich význam, jejich vzájemný vztah a jejich společenské, právní a globální aspekty. Ukazuje, že tradiční teorie a praxe zahrnují vážné deficity v oblasti spravedlnosti a uznání a nabízí alternativní přístupy z hlediska kritické teorie společnosti. Kniha analyzuje, jakou zásadní roli hraje uznání v kritické teorii zneuznání Axela Honnetha.

   Anglicky

   Filosofia ve spolupráci s PUCRS, Porto Alegre

AKC

125 3

BannerAV21sq