Nejbližší akce

Aktuality

 • Výroční zpráva FLÚ AV ČR za rok 2013

  26.06.2014

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. za rok 2013 je ke stažení ZDE.

 • Diskuze České vize Evropy

  25.06.2014

  Knihovna Václava Havla srdečně zve na představení knihy a panelovou diskuzi na téma České vize Evropy?, která se koná 26. června 2014 od 19.00 v Knihovně Václava Havla, Řetězová 7, Praha 1. Pro více více informací viz pozvánku.

 • VIII. ročník Evropského festivalu filozofie

  16.06.2014

  Ve dnech 16.–22. června se ve Velkém Meziříčí uskuteční již osmý ročník Evropského festivalu filozofie. Letošní téma festivalu „prostor a čas" bude ve veřejně přístupných přednáškách a panelových diskusích nahlédnuto z perspektivy jak filosofie, tak přírodních a společenských věd. Program je dostupný na adrese http://www.festivalfilosofie.cz/cz/

 • Zrušení přednášky dr. Milana Svobody

  16.06.2014

  S politováním sdělujeme, že přednáška dr. Milana Svobody Georg Tectander - z Jablonného v Podještědí do Persie a zpět (1609), jež byla naplánována na úterý 17. června od 17.00, z důvodů nemoci odpadá.

Právě vychází

  • moralni-odpovednost-a-jeji-aspekty

   Morální odpovědnost a její aspekty

   Vlastimil Hála a kol.

   Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bez­precedentní účinnost technologií a mnohé další faktory sou­dobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální. Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála a Rudolf Kolářský si v knize kladou následující otázky: V čem dnes spočívá morální odpovědnost? Jak lze stanovit současné hranice mezi odpovědností a neodpovědností? Jak chápat reciprocitu odpovědnosti? Je možné připsat člověku odpovědnost za činy, jichž se sám nedopustil? Jaké jsou praktické důsledky teoretické aktivity člověka? Jsme odpovědni pouze vůči sobě a vůči druhým lidem, nebo také vůči všemu živému a vůči Zemi samé? Jaký je vztah etiky, která vychází z problematiky odpovědnosti, k filosofii životního prostředí?

   Filosofia
  • studie-k-filosofii-bertranda-russella

   Studie k filosofii Bertranda Russella

   Milan Soutor, Tomáš Marvan, Ludmila Dostálová (eds.)

   Kniha obsahuje desítku odborných statí, zaměřujících se na témata z oblasti Russellovy filosofie jazyka, logiky a epistemologie. Diskutována jsou především taková klasická témata, jako je teorie deskripcí, Russellovo pojetí vlastních jmen, jeho obhajoba realismu nebo teorie smyslových dat, kterou svého času přejal od G. E. Moora.

   Filosofia
  • the-bohemian-reformation-and-religious-practice-9

   The Bohemian Reformation and Religious Practice 9

   Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.)

   Publikace přináší osmnáct studií autorů a autorek z České republiky, Norska, USA a Austrálie, zaměřených na teologický, filosofický, intelektuální, církevně-politický, uměnovědný a muzikologický kontext problematiky české reformace čili tzv. husitství. Jak nově interpretovat teologii Matěje z Janova? Jaký byl Wyclifův vliv na Husa? Co nového víme o utrakvistické liturgii? Jak to vlastně bylo se vztahem Jiřího z Poděbrad k české reformaci? Které doklady výtvarné a hudební kultury vzešly z české reformní tradice? Jak bylo „husitství" zneužíváno komunistickým režimem? Publikace je dalším pokusem o dekonstrukci různých klišé, stále se vynořujících též v souvislosti s blížícím s jubilejním rokem Jana Husa (1415-2015).

   V angličtině

   Filosofia
  • numismaticky-sbornik-27-2-2012-2013

   Numismatický sborník 27/2 (2012–2013)

   Jiří Militký (ed.)

   Ve studiích zařazených do druhého dílu tohoto čísla sborníku se můžeme dočíst např. o pozdně římských mincích a denáru Karla Velikého v tismickém hradišti, řezenském obolu Oty Švábského nebo nálezu nového typu hexadrachmy typu Biatec. Zařazeno je rovněž druhé pokračování studie věnující se denárům mečového typu. Obvyklou rubriku o nálezech mincí na území České republiky doplňuje část věnovaná zahraničním nálezům mincí z českých zemí.

   Příspěvky v češtině, jednotlivě též v angličtině

   Filosofia
  • numismaticky-sbornik-27-1-2012-2013

   Numismatický sborník 27/1 (2012–2013)

   Jiří Militký (ed.)

   První díl nového čísla Numismatického sborníku otevírá ohlédnutí za jeho již šedesátiletou historií z pera Eduarda Šimka. Studie zařazené do tohoto svazku se věnují mimo jiné nálezu keltských mincí typu Athéna Alkidemos, novému čtení nápisů na keltských mincích, pokladu pražských grošů Karla IV. a Václava IV., metrologickému porovnání brakteátů či dopadům mincovních reforem na Moravě v letech 1648-1750. V rubrice referující o nálezech mincí na našem území je zařazeno deset příspěvků.

   Texty převážně v češtině, jednotlivě též ve slovenštině, polštině a němčině

   Filosofia
  • ceske-vize-evropy

   České vize Evropy?

   Petr Hlaváček (ed.)

   Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení budoucnosti. Evropa opět hledá svou politickou a kulturní identitu, své místo ve světě. Editor oslovil takřka pět desítek autorů a autorek, kteří se pokusili o reflexi evropské problematiky z české perspektivy. U příležitosti 10. výročí našeho členství v EU tak čtenáři dostávají do rukou jakýsi manuál, který je nejen rekapitulací, ale též formulací českých vizí evropské budoucnosti, a to v kontextu historickém, filosofickém, religionistickém, kulturním, politickém a politologickém, sociologickém, právním i ekonomickém.

   Academia

AKC